• 0903 326 967
  • info@roughbarber.sk
  • Bajkalská 12A, 82108 Bratislava

Kontakt

Fakturačné údaje:

Spoločnosť ROUGH barber je zapísaná v OR OS Bratislava I, odd.: S.r.o.,vložka číslo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Číslo účtu:

Fakturačná adresa:

Bajkalská 12A

82108 Bratislava

Adresa prevádzky:

Bajkalská 12A

82108 Bratislava